ទំនាក់ទំនងមន្ទី​រ

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិកណ្ដាល សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨៧ ១២ ១៩ / ០១២ ៥៩ ៥៤ ៥៨

គេហទំព័រ៖ http://preahvihear.maff.gov.kh

Facebook Page: មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តព្រះវិហារ - Pdaff-Pvh

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter