អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងអនុក្រឹត្យ ២១៧ អនក្រ.ប ស្តី​ពី​របប​នៃ​ការ​សុំ​ច្បាប់​និង​ការ​អនុញ្ញាត​ច្បាប់​ឈប់​គ្រប់​ប្រភេទ​របស់​មន្ត
ចេញ​ផ្សាយ ០៨ កុម្ភៈ ២០១៩
1,730

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter