អនុក្រឹត្យ ២១៧ អនក្រ.ប ស្តី​ពី​របប​នៃ​ការ​សុំ​ច្បាប់​និង​ការ​អនុញ្ញាត​ច្បាប់​ឈប់​គ្រប់​ប្រភេទ​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​
ចេញ​ផ្សាយ ០៩ កុម្ភៈ ២០១៩
1,016
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter